Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor naasten na een opname van uw dierbare op de intensive care
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor naasten na een opname van uw dierbare op de intensive care

Informatie voor naasten na een opname van uw dierbare op de intensive care

Als gevolg van de ernstige ziekte en intensive care opname van uw dierbare kunnen psychische klachten ontstaan bij u als naaste. Dit wordt het Post Intensive Care Syndroom - Family (PICS-F) genoemd.

Wilt u meer weten?

Informatie voor naasten

Familiegesprekken.nl

Ziek zijn verandert uw leven. Dit 'praatpakket' op deze website helpt u en uw partner om te praten over hoe de ziekte uw leven én uw relatie beïnvloedt. Binnen acht thema’s verkent u uw ervaringen. Dit praatpakket bestaat uit opdrachten die ieder voor zich invult en een set kaarten om daarna samen ervaringen op een rijtje te zetten.

Mantelzorg.nl

Iedereen die belangeloos voor een naaste zorgt, kan bij MantelzorgNL terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. Daarnaast ondersteunen en adviseren zij professionals en gemeenten in hun samenwerking met mantelzorgers.

Vragenlijsten: hoe gaat het met u?

mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen. Hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert.
Deze website is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

mijnpositievegezondheid.nl

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kunt u zich bijvoorbeeld voldoende redden? Voelt u zich gelukkig of misschien juist eenzaam? Het invullen van de vragenlijst Positieve Gezondheid helpt u kiezen en bespreken wat voor u belangrijk is. Er is een vragenlijst voor volwassenen en voor kinderen. De maker van deze website is het Institute for Positive Health.

Watertoedoet.info

Wat er toe doet helpt u duidelijk te maken wat voor jou belangrijk is in uw leven. Dat doet u door vier vragen te beantwoorden.
Deze website is een initiatief van de Harteraad, maar niet alleen gericht op mensen met een hart- of vaataandoening.

Nuttige websites

mentaalvitaal.nl

Mentaal Vitaal is er voor iedereen die meer wil weten over mentale gezondheid en er zelf mee aan de slag wil. U vindt er informatie, mentale fitness tips & oefeningen, online cursussen & therapie en verwijzing naar hulp. Deze website is voor een brede doelgroep. Ook voor mensen zonder een ziekte of beperking. Mentaal Vitaal biedt gratis informatie, tips en oefeningen wanneer je last hebt van angst, piekeren, slaapproblemen, somberheid, stress, verdriet enzovoort. Er zijn ook specifieke tools te vinden gericht op thema’s die ook voor kunnen komen bij mensen met een ziekte of beperking, zoals stress en angst.

De meeste tools zijn gratis toegankelijk, sommige tools en therapieën kosten geld.
Mentaal Vitaal is een initiatief van het Trimbos instituut.

snelbeterinjevel.nl

Snelbeterinjevel.nl biedt 3 gratis online trainingen aan om te werken aan slaap-, pieker- en stressklachten. De trainingen kunt u zelfstandig volgen, u ontvangt dus geen begeleiding. Een training bestaat uit praktische oefeningen die u kunnen helpen om uw klacht te verminderen. U kiest zelf welke oefeningen u eerst doet, en wanneer u ze doet.
Snel beter in je vel is een initiatief van het Trimbos instituut.

Hulp regelen via de gemeente

Regelhulp.nl

Heeft u een ziekte of beperking? Of zijn er (gezins)problemen? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor hulp. In veel gemeenten is een WMO-loket, een (sociaal) wijkteam en/of een jeugdteam. Deze website is van de Rijksoverheid.